Share

General information

Information in local language
Festiwal Smaku w Grucznie

Festiwal Smaku w Grucznie to jedna z najważniejszych imprez kulinarnych w Polsce Północnej. Wiele osób rokrocznie pielgrzymuje, by poznać lokalne odmienności miodów, wędlin, nalewek czy powideł. Dowodzą tego goście festiwalowi, którymi są smakosze z całego kraju, pasjonaci, często restauratorzy i dziennikarze kulinarni.

To jedyne tej rangi wydarzenie w Polsce rekomendowane przez Slow Food, prestiżową międzynarodową organizację zajmującą się ochroną kultury smaków.

Impreza ta ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo oraz kulturę stołu, a także rękodzieło i inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Doliny Dolnej Wisły, Kociewia, Pojezierza Chełmińskiego, Krajny oraz Kujaw. Do udziału w Festiwalu są także zapraszani goście z innych regionów naszego kraju, a nawet świata. Festiwal ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby. Imprezie towarzyszy szereg występów artystycznych i koncertów, a całość sprzyja wypoczynkowi, rozrywce i promocji kultury regionu.

The event is aimed at presenting the culinary and cultural riches of the table and the handicraft and other forms of traditional cultural activity in the regions of the Kuyavian-Pomeranian region (Kujawsko-Pomorskie Voivodeship), including the Lower Vistula Valley, Kociewie, Chełmińskie Lakeland, Krajna and Kujawy. The guests from other regions of our country and even the world are also invited to the Festival. The festival is an outdoor feast, during which the creators and producers present their products, organise the tastings thereof and sell their wares. The event is accompanied by a series of artistic performances and concerts, and the whole event is conducive to relaxation, entertainment and promotion of culture of the region.